Het Kleinbedrijf en sociale innovatie

Na het lezen van literatuur en praten met het kleine MKB  wordt veel duidelijk. Bij het kleine MKB geldt nog vaker dan elders ‘de vent is  de tent’.  Volgens het Economisch Instituut MKB (EIM) kent het MKB 9 types:  ‘de kleine baas’, ‘de kleine democraat’, ‘de dikke deur’, ‘een echt bedrijf’,  ‘opgestroopte mouwen’, ‘een flinke jongen’, ‘de kleine organisator’, ‘bijna  groot’ en ‘de vriendenclub’.

Welke type je ook hebt: de vent is een entrepreneur die altijd bezig is met zaken doen of het product te verbeteren. Hij/zij is ooit  gestart met een idee of zijn vader begon ermee. Vervolgens is het altijd verder zoeken naar nieuwe opdrachten en verbeteringen. De horizon is niet ver weg. Het ontbreekt aan tijd om een pas op de plaats te doen.

De medewerker is hierbij een tool om het gewenste resultaat te bereiken. Als de vent gelooft in de toegevoegde waarde van zijn personeel is er ook ruimte voor hun inbreng en ideeën. Dat is iets persoonlijks, daar geloof je wel of niet in. Bij bijvoorbeeld ‘de kleine democraat ‘of ‘de opgestroopte mouwen’ lijkt dat wel zo te gaan. Maar met alle huidige crisis worden ook de andere typen geconfronteerd met een ‘machine’ die niet zo geolied meer loopt, de klant vraagt nieuwe dingen waardoor zijn medewerkers anders moeten gaan werken.  Ja, dan gaan ook andere MKB ondernemers overstag. Cruciaal is dan wel dat ze staan voor deze omslag en daadwerkelijk GELOVEN dat hun medewerkers het verschil maken. Ik heb helaas te veel voorbeelden gezien wat dit niet zo was en alles weer snel terug was bij het oude. Met alle frustraties van dien bij vent en tent!